Účetní služby

Mít svoje účetnictví v pořádku je zásadní podmínkou každého úspěšného podnikání. V naší společnosti máme v oblasti účetnictví dlouholeté zkušenosti, a navíc se soustavně odborně vzděláváme, abychom pokaždé pracovali v souladu s aktuálními předpisy a legislativou. Účetní služby pokaždé koncipujeme tak, abyste z nich měli největší užitek Vy a aby se přizpůsobily chodu Vašeho podnikání: to platí jak pro strukturu konkrétního balíčku služeb, tak pro způsob a frekvenci předávání potřebných podkladů, formu požadovaných výstupů nebo odborné poradenství. Účetnictví kromě toho vedeme pomocí moderního účetního softwaru a dáváme si maximálně záležet na tom, abychom všechny Vaše podklady zpracovávali precizně a s věcnou i formální korektností.


V rámci našich služeb nabízíme jak vedení daňové evidence, tak vedení účetnictví. Kterou z obou forem účetnictví potřebujete právě Vy, záleží na tom, jestli jste tzv. účetní jednotkou, mezi které patří všechny právnické osoby, fyzické osoby zapsané v obchodním rejstříku a dalších několik skupin subjektů definovaných zákonem o účetnictví.


Vedení účetnictví a daňové evidence zahrnuje

 • kompletní zpracování všech dokladů
 • vedení zákonem stanovených dokumentací a evidencí
 • zpracování kontrolních hlášení
 • roční účetní závěrky
 • měsíční přehledy
 • vedení evidence majetku
 • zastupování klienta při kontrolách
 • rekonstrukce účetnictví
 • odborné poradenství


 • Mzdová agenda a personalistika

  Zpracování mzdové agendy a personalistiky se nevyhne žádný zaměstnavatel. My se postaráme, aby byly mzdy Vašich zaměstnanců každý měsíc v pořádku a včas poslané, abyste měli k dispozici pečlivě vedenou evidenci zaměstnanců a abyste bez problémů splnili všechny povinnosti, které Vám zákon ve vztahu ke svým zaměstnancům ukládá.


  Vedení mzdové a personální agendy zahrnuje

 • výpočty mezd
 • zpracování mzdových listů a evidenčních listů důchodového pojištění
 • přípravu výplatních listin
 • odvody sociálního a zdravotního pojištění
 • přípravu platebních příkazů
 • vypracování pracovních smluv
 • zpracování hlášení pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny
 • zastupování klienta před úřady


 • Sestavení daňových přiznání

  Ve velmi krátkém termínu umíme zpracovat všechny typy daňových přiznání. Pokud nestíháte, pokusíme se Vám zařídit odklad podání – v opačném případě podáme daňové přiznání za Vás a postaráme se, aby obsahovalo všechny požadované náležitosti.“ na „Ve velmi krátkém termínu umíme zpracovat všechny typy daňových přiznání, postaráme se, aby obsahovalo všechny požadované náležitosti.


  Zpracováváme

 • daňová přiznání k daním z příjmu (fyzické, právnické osoby)
 • přiznání k DPH
 • přiznání k majetkovým daním
 • přiznání k silniční dani